Faggrupper:

- pædagoger - medhjælpere - sygeplejersker - lærer
- socialrådgiver - mentorordninger - læger - psykologer
- psykiater - antropolog - diætist - tolkVi tilbyder også en række specialister indenfor:


- sprog - kultur - indkøring af bosteder / drift
- døgnbemanding - døgninstitutioner - kulturformidling
- Integrationsprogram - juridisk bistand